منتدى فيجوال بيسك لكل العرب
Use your Gmail account for sending e-mail message - نسخة قابلة للطباعة

+- منتدى فيجوال بيسك لكل العرب (http://vb4arb.com/vb)
+-- قسم : قسم لغة الفيجوال بيسك VB.NET (http://vb4arb.com/vb/forumdisplay.php?fid=182)
+--- قسم : قسم مكتبة اكواد VB.NET (http://vb4arb.com/vb/forumdisplay.php?fid=185)
+--- الموضوع : Use your Gmail account for sending e-mail message (/showthread.php?tid=13339)Use your Gmail account for sending e-mail message - أبو عمر - 25-09-15


PHP كود :
Imports System.Net.Mail

Partial 
Class Default2
    Inherits System
.Web.UI.Page

    
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As ObjectByVal e As System.EventArgsHandles Button1.Click
        Dim mail 
As MailMessage = New MailMessage()
        mail.To.Add("to_mail@xxxx.com")
        mail.From = New MailAddress("From Any thing")
        mail.Subject "Email using Gmail"

        Dim Body As String "<b>Hi</b>, this mail is to test sending mail using Gmail in ASP.NET"
        mail.Body Body

        mail
.IsBodyHtml True
        Dim smtp 
As SmtpClient = New SmtpClient()
        smtp.Host "smtp.gmail.com"
        smtp.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("your_mail@gmail.com""yourPassword")
        smtp.EnableSsl True
        smtp
.Send(mail)
        MsgBox(" Mail Sent !!"
    End Sub
End 
Class RE: Use your Gmail account for sending e-mail message - adel27 - 01-10-15

وش هذا المفروض تحسب حساب اللي ما يعرف أنقلش Big Grin


RE: Use your Gmail account for sending e-mail message - أبو عمر - 02-10-15

هكذا هي الحياة تناقضات واتفاقات
لا شيء يبقى على حاله يا صديقي
نورت ال Post